Hoofdinhoud

Veiligheid door DigiD

DigiD doet er alles aan om uw DigiD veilig te houden en fraude te voorkomen. Dit doen we door digitale gevaren voor DigiD constant in de gaten te houden en hier actie op te ondernemen.

Algemene maatregelen

  • Valse websites zo snel mogelijk uit de lucht laten halen.
  • Direct en regelmatig contact met het Nationaal Cyber Security Centrum en de politie. 
  • Actief delen van kennis en ervaring met andere organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Voor u persoonlijk

Het kan gebeuren dat uw persoonlijke account misbruikt wordt. Of dat DigiD vermoedt dat iemand uw account misbruikt. Om dit te voorkomen neemt DigiD de volgende acties: 

  • Verwijderen van uw DigiD-account bij vermoeden van misbruik.
  • Informatie geven wat u moet doen als uw account is verwijderd. 
  • Controlebericht via e-mail of sms als er iets in uw account wijzigt. Bijvoorbeeld als u een DigiD (app) aanvraagt of wachtwoord wijzigt. Zo is er zekerheid dat u de wijziging heeft doorgevoerd en niet iemand anders.