Hoofdinhoud

Wet- en regelgeving

In het Besluit digitale overheidExterne link wordt de verwerking van persoonsgegevens uitvoerig en volledig beschreven.

Regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD en DigiD Machtigen zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen WdoExterne link.