Wet- en regelgeving

Regels over de verwerking van persoonsgegevens door DigiD en DigiD Machtigen, zijn opgenomen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur.

Regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD en DigiD Machtigen zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen GDI.