Toegankelijkheidsverklaring

Logius streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DigiD die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.