Hoofdinhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Bij de bouw van DigiD.nl, Mijn DigiD, DigiD app en CheckID app besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Om dat te bereiken maken wij onze websites en apps volgens de eisen voor digitale toegankelijkheidExterne link. In de toegankelijkheidsverklaringen staan criteria waar we nog niet aan voldoen en concrete maatregelen om ook aan deze criteria te voldoen. Deze zijn te vinden in het register van toegankelijkheidsverklaringenExterne link.

Toegankelijkheidsverklaringen: