Toegankelijkheid

Webrichtlijnen logo

Bij de bouw van DigiD besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is DigiD zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De applicatie van DigiD is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

DigiD Machtigen voldoet grotendeels aan de Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA (testrapport). Openstaande punten worden zo snel mogelijk opgelost.