Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in DigiD? Laat het ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat we uw melding kunnen onderzoeken en zo nodig maatregelen kunnen treffen. Dit heet responsible disclosure.