Ik kan niet naar een balie komen, is er een andere mogelijkheid om een DigiD te verkrijgen?

Ontvangt u (binnenkort) AOW? Dan kunt u via de SVB een DigiD aanvragen. Ontvangt u geen AOW? Dan is er voor u geen andere mogelijkheid om een DigiD aan te vragen.

Klik hier om terug te keren naar de andere vragen.