Iemand Machtigen | iemand anders regelt mijn zaken

Wilt u dat iemand voor u bijvoorbeeld de belastingaangifte doet of de huurtoeslag aanvraagt? Met DigiD Machtigen kunt u een persoon of een bedrijf of organisatie vragen dit voor u te regelen, zonder dat u hiervoor uw DigiD afgeeft. U geeft altijd alleen toestemming voor een specifieke taak en voor een bepaalde tijd.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Ga naar www.machtigen.digid.nl en log in met uw DigiD. Kies voor iemand machtigen en doorloop de stappen. Tijdens de laatste stap ontvangt u de machtigingscode.

Overhandig de machtigingscode, samen met uw Burgerservicenummer (bsn), aan degene die namens u zaken gaat regelen met de overheid.