ID-check

Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid. Wilt u zulke gegevens online kunnen inzien of wijzigen? Dan is een eenmalige controle (ID-check) van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart soms nodig.

DigiD slaat geen gegevens op, maar registreert alleen in uw DigiD-account dat de controle correct is uitgevoerd.

Hoe werkt het?

De ID-check kan op dit moment alleen worden uitgevoerd met de DigiD app op de meest gebruikte smartphones met NFC-lezer.

  • Scan met uw DigiD app de gegevens die op de chip van uw ID staan.
  • De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens of het rijbewijzenregister van de RDW controleert uw gegevens.

Nadat u deze stappen hebt doorlopen kunt u met de DigiD app inloggen bij organisaties die extra privacygevoelige gegevens beheren.

Wat heb ik nodig?

  • DigiD app (geactiveerd)
  • Android apparaat met NFC-lezer (Android-versie 6.0 of hoger).
  • iPhone, model 7 of hoger (iOS-versie 13.2)
  • Nederlands identiteitsbewijs

U kunt de volgende Nederlandse identiteitsbewijzen gebruiken:

  • identiteitskaart
  • paspoort
  • rijbewijs uitgegeven na 14 november 2014
Let op, Nederlandse paspoorten die zijn uitgegeven op een consulaat, ambassade, grensgemeente of Schipholbalie zijn niet geschikt voor een ID-check.

Hoe regel ik het?

Machtigen

Wilt u iemand anders uw zaken laten regelen? Dan kunt u die persoon machtigen. U hoeft uw gebruikersnaam en wachtwoord hiervoor niet af te geven.

Lees meer over machtigen

Wonen in het buitenland

Woont u in het buitenland? En heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kunt u een DigiD aanvragen. Had u al een DigiD voordat u verhuisde naar het buitenland? Dan kunt u die gewoon blijven gebruiken.

Let op, u moet hiervoor langskomen bij een balie. Niet elk land heeft zo’n balie. Houd hier van tevoren rekening mee.

Lees meer over wonen in het buitenland