Is DigiD verplicht?

Nee, u bent niet wettelijk verplicht een DigiD te gebruiken. Het kan echter zo zijn dat, bijvoorbeeld door een wettelijke bepaling, sommige overheidsorganisaties een verplicht kanaal voor berichten richting gebruikers hebben. Zo is met de Wet elektronisch berichtenverkeer de Berichtenbox van MijnOverheid aangewezen als verplicht kanaal voor berichten van de Belastingdienst. Om toegang te krijgen tot MijnOverheid moet worden ingelogd met een inlogmethode waarmee de gebruiker zich elektronisch kan identificeren. Op dit moment is DigiD de enige inlogmethode waarmee u dit kunt doen. Zonder DigiD kunt u dus geen gebruik maken van de Berichtenbox. Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken echter ook DigiD voor de toegang tot hun dienstverlening via internet. Informeer bij de betreffende overheidsorganisatie of u op andere manieren uw zaken kunt regelen.

Klik hier om terug te keren naar de andere vragen.