Hoofdinhoud

Machtigen

Steeds meer zaken met de overheid regelt u digitaal, bijvoorbeeld de belastingaangifte of huurtoeslag. Wilt u hier hulp bij of wilt u iemand helpen? Dan kunt u iemand anders hiervoor toestemming geven. Dit kan met DigiD Machtigen.

Let op, geef uw DigiD-inloggegevens nooit aan een ander, maar gebruik DigiD Machtigen.

Wie kunt u machtigen?

  • Personen, bijvoorbeeld een familielid of een sociaal werker
  • Bedrijven, bijvoorbeeld uw belastingadviseur.

U geeft iemand toestemming (een machtiging) voor een specifieke taak, bijvoorbeeld een belastingaangifte. En voor een vastgestelde periode, bijvoorbeeld een jaar. De persoon die u machtigt heeft dus alleen voor die periode toegang tot deze specifieke gegevens.

Vraag machtiging aan

Hoe werkt het?